Just i detta nu håller banan på att röjas och pilas upp inför nästa veckas Engelbrektsturen "open".
 
Start och mål direkt efter Gruvparken, parkering vid centralskolan, följ orange pilar därifrån till starten.
gpx-fil finns här och hela kartan här.