PM / INBJUDAN

Välkommen till Norberg och UngdomsTuren, ett MTB-lopp på 40 km för dig som är mellan 10-16 år och vill köra i tävlingsklass i vacker Bergslagsnatur.
UngdomsTuren går på samma bana som "Halvan".

BANAN
Starten sker på Torget genom masterstart och banan bjuder på fin variation då den slingrar sig genom pittoreska Norbergsbyar på stigar, skogsbilvägar samt grusvägar.
Terrängen är teknisk enkel, småkuperad och vacker. Endast 1 km asfalt!

KLASSER

UngdomsTuren 40 km "Halvan"
Tävlingsklass
Flickor 10-12 år För alla ungdomsklasser gäller krav på års- eller engångslicens och föreningstillhörighet. Åkare med engångslicens erbjuds provapåmedlemsskap i arrangörsklubben, ingår i engångslicensen.
Engångslicens kostar 200 kr och kan köpas i samband med anmälan eller vid efteranmälan. 
Pojkar 10-12 år
Flickor 13-14 år
Pojkar 13-14 år
Flickor 15-16 år
Pojkar 15-16 år


ANMÄLAN
Anmälan sker på hemsidan www.engelbrektsturen.se via menyn Anmälan fr.o.m. 15 april 2018.
Anmälan till EngelbrektsTuren sker i två steg, dels genom registrering, dels genom kortbetalning. 
Senaste ordinarie anmälningsdag är 12 juli 2018.

ANMÄLNINGSAVGIFT
UngdomsTuren 40 km: 100 kr

EFTERANMÄLAN
Efteranmälan kan göras mot förhöjd avgift, på vår hemsida 13 juli-21 juli. 
Efteranmälningsavgift UngdomsTuren: 50 kr + ordinarie avgift.

EFTERANMÄLAN PÅ PLATS
Efteranmälan på lördag den 21 juli kl. 16.00-18.00 samt på tävlingsdagen, söndagen den 22 juli kl. 8.00-10.00 i "Stallet" vid tävlingscentrum.
Efteranmälningsavgift på plats UngdomsTuren: 50 kr + ordinarie avgift.
OBS! Endast kontant betalning eller swish till nr 1235406699.

LICENS
I tävlingsklass krävs årslicens för deltagande.
I ungdomsklass kan du som inte har årslicens köpa engångslicens i samband med anmälan eller vid efteranmälan. Notera att du även måste ha klubbtillhörighet för att ställa upp i ungdomsklass. När du tecknar en engångslicens ingår ett provapåmedlemskap i Norbergs CK om du saknar klubbtillhörighet. Engångslicens kostar 200 kr.

SEKRETARIAT
Sekretariatet hittar du i "Stallet" vid tävlingscentrum. Där hämtar du dina tävlingshandlingar eller efteranmäler dig. Sekretariatet är öppet lördag den 21 juli kl. 16.00-18.00 samt på tävlingsdagen, söndagen den 22 juli kl. 8.00-12.00.

NUMMERLAPPAR och CHIP
Nummerlappen hämtar du i ”Stallet” vid tävlingscentrum där även efteranmälan kan göras.
Lördag den 21 juli kl. 16.00-18.00 samt på tävlingsdagen, söndagen den 22 juli kl. 8.00-10.00.
Chipet fästes på höger sida av hjälmen. Tag även bort gamla chip från tidigare tävlingar.

FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE TIDTAGNINGSCHIP
För deltagande i UngdomsTuren kommer inte chip av SCF-modell att användas. Vi tillhandahåller chip av engångsmodell som ej behöver återlämnas.

FÖRVARING AV ÖVERDRAGSKLÄDER, VÄSKOR ETC
I "Stallet" kan du lämna dina överdragskläder eller ställa in din väska.
Prata med tjejerna där så visar de dig var du kan ställa dina saker.
Vi rekomenderar ej att ställa väskor eller hänga överdragskläder kring start/målområdet.

START
Start och mål sker på Torget i Norberg.
Fållorna öppnar kl. 10.00. Tänk på att ej passera mållinjen innan start.
Start för herrar tävlingsklasser sker kl. 11.00, damer tävlingsklass kl 11.05, UngdomsTuren kl. 11.05 (egen fålla bakom damerna) samt start för motionsklass kl. 11.15.
Masterstart genom ”byn”.
På Torget hittar du även servering samt diverse försäljning.

LANGNING
Fri langning utefter banan, dock ej inom depåområdena.
All langning sker på höger sida av banan.

ENERGIDEPÅER OCH TEKNISKA ZONER
Vi erbjuder 2 st energidepåer samt 2 st tekniska zoner i anslutning till varandra.

Halvarsbenning Halvan 19 km
Svartbäcken Halvan 28 km
 
PUBLIKPLATS
Cyklisterna kommer först till Klackberg ca 4 km från tävlingscentrum, efter ca 35 km kommer cyklisterna tillbaka förbi mot målgången på Torget. "Halvan" kommer ej att gå förbi Nordansjö i år.
Parkering finns. Skyltat från RV68. 

MAT VID MÅLGÅNG
Efter målgång serveras efterloppsmat till alla som deltagit i UngdomsTuren. Hämtas i "Stallet".

T-SHIRT
Vid hamburgarförsäljningen kan du köpa en EngelbrektTuren t-shirt för 50:-

OMKLÄDNING/DUSCH/CYKELTVÄTT
Omklädning och dusch i den nya Fridahallen.
Cykeltvätt finns utanför Centralskolans gymnastikhall.
Skyltat, se även karta över tävlingscentrum.

SJUKVÅRD
Ansvarig för sjukvården är Åsa Lindfors. 
Sjukvård finns vid Klackberg samt mitt emot Coop på Torget.
Sjukvårdstelefon 072-246 77 14

OM DU BRYTER
Mycket viktigt är att du meddelar om du bryter tävlingen.
Bryttelefon 070-538 61 80

PARKERING
Skyltat till parkeringar från Norbergs infarter. Se även karta över tävlingscentrum.
Västanfors IF ansvarar för parkeringarna.
Parkeringsavgift 20:- som går direkt till Västanfors IF´s ungdomsverksamhet. Betalas kontant eller med Swish till 0706481144 (Anna-Maja Holst).

TOALETTER
Finns vid "Stallet".

DRICKSVATTEN
Finns vid målportalen strax bredvid ceremonivagnen. Tänk på att ej passera mållinjen innan start.

PRISUTDELNING
Varupriser till alla fullföljande i UngdomsTuren. Presentkort från Cykloteket till de 3 främsta i varje klass.
Prisutdelning sker ca kl 14.00.

PLAKETTER
Specialdesignad minnesplakett till samtliga fullföljande vid målgång.

KOM/QOM PRIS
I samarbete med PostNord och Norbergs CK kommer det finnas en KOM/QOM sträcka, fina priser till snabbaste kille respektive tjej. Sträckan kommer vara i den så kallade "Maskinbacken" ca 4 km efter start och är
600 m lång. 

RESULTAT
Anslås efterhand vid cermonivagnen. Live-resultat finns under länken "Resultat".

REGLER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt vanliga trafikregler gäller under hela arrangemanget. Allt deltagande sker på egen risk. All nedskräpning i naturen är förbjuden.
Tillåtna cyklar: Vi ber våra tävlande observera att det numer i tävlingsklass enbart är tillåtet att använda en MTB (Tävlingsreglementet TR4 1.9.1). Du är däremot välkommen att använda cykelcross i motionsklasserna.

ÅTERBETALNING
Genom att köpa försäkringen ”Startklar” kan du få tillbaka hela avgiften om du skulle vara sjuk eller skadad vid tidpunkten för loppet. Försäkringen gäller för alla svenska motions- och tävlingsarrangemang. Även en olycksfallsförsäkring ingår i ”Startklar”. Mer info finns på www.startklar.nu

EngelbrektsTuren återbetalar inga anmälningsavgifter utan anmälan är bindande. Har du köpt en Startklar-försäkring och vill utnyttja den vänder du dig direkt till Folksam. Om EngelbrektsTuren p.g.a. extraordinära omständigheter tvingas ställa in, förbehåller sig arrangören rätten att behålla hälften av avgiften.

DELTAGARFÖRSÄKRINGAR
Du är försäkrad oavsett om du ställer upp som tävlande eller som motionär. Som tävlande ingår försäkringsskyddet i den licens du har antingen som årslicens eller som engångslicens. Som motionär ingår en försäkring i din anmälningsavgift. Notera dock att denna försäkring betalar ut ett lägre belopp än licensförsäkringarna vid eventuell skada.

Tänk på att genom din idrottsförsäkring får du ett grundskydd. Vi rekommenderar dig att också ha andra försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid.'

Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass så är din cykel ej försäkrad. Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel.

LOGI OCH BOENDE
Gruvbyn
STF
0223-202 47 www.gruvbyn.com
Hotell Engelbrekt 0223-209 40 www.engelbrekt.se
Norbergs Camping 0223-223 03 http://www.caravanclub.se/norberg-campinginfo
Pensionat Kryp-Inn 0223-204 87 www.krypinn.se
Turistbyrån i Norberg 0223-291 30 www.norberg.se

Norberg är en liten kommun så det kan det vara svårt att hitta boende. Närliggande städer är Fagersta, ca 10 km samt Avesta ca 15 km.

UPPLYSNINGAR
Tävlingsledare Lars Lindgren, tfn 070-497 71 97
Banchef Dennis Andersson, tfn 070-671 61 66
Chefskommissarie Thorbjörn Tillenius, tfn 070-526 69 58 E-mail: tobbe316@telia.com
E-mail: info@engelbrektsturen.se
Hemsida: www.engelbrektsturen.se

Till sist men inte minst:
SKRÄPA EJ NER I NATUREN!
Fr.o.m. juli 2011 har en ny straffbestämmelse, nedskräpningsförseelse, införts i Riksåklagarens föreskrifter. Straffet kan bli dagsböter eller fängelse upp till ett år.

SKRÄPZONER
Områden där du kan slänga ditt skräp kommer att finnas utefter banan samt vid energidepåerna.

PM/inbjudan för UngdomsTuren att skriva ut hittar du här!

En karta över tävlingscentrum hittar du här!

En karta över "UngdomsTuren" hittar du här!


I och med anmälan har du godkänt att resultat och ev. bilder får publiceras på EngelbrektsTurens facebook-sida, Instagram samt hemsida.