PM / INBJUDAN

Välkommen till Norberg och UngdomsTuren, ett MTB-lopp på 40 km för dig som är mellan 10-16 år och vill köra i tävlingsklass i vacker Bergslagsnatur.
UngdomsTuren går på samma bana som "Halvan".

BANAN
Starten sker på Torget genom masterstart och banan bjuder på fin variation då den slingrar sig genom pittoreska Norbergsbyar på stigar, skogsbilvägar samt grusvägar.
Terrängen är teknisk enkel, småkuperad och vacker. Endast 1 km asfalt!

KLASSER

UngdomsTuren 40 km "Halvan"
Tävlingsklass
Flickor 11-12 år För alla ungdomsklasser gäller krav på års- eller engångslicens och föreningstillhörighet. Engångslicensen kan enbart tecknas via Cardskipper-appen. Detta görs genom att bli medlem i Swe Cycling Club kostnadsfritt här. Engångslicens kostar 110 kr och kan alltså inte köpas i samband med anmälan eller vid efteranmälan. Licenen ska visas upp i Cardskipper-appen vid upphämtande av nummerlapp.
Pojkar 11-12 år
Flickor 13-14 år
Pojkar 13-14 år
Flickor 15-16 år
Pojkar 15-16 år


ANMÄLAN
Anmälan sker på hemsidan www.engelbrektsturen.se via menyn Anmälan fr.o.m. 30 januari 2022.
Anmälan till EngelbrektsTuren sker genom registrering och kortbetalning i Raceweb
Senaste ordinarie anmälningsdag är 14 juli 2022.

ANMÄLNINGSAVGIFT
UngdomsTuren 40 km: 100 kr

EFTERANMÄLAN
Efteranmälan kan göras mot förhöjd avgift, på vår hemsida 15 juli-24 juli. 
Efteranmälningsavgift UngdomsTuren: 50 kr + ordinarie avgift.

EFTERANMÄLAN PÅ PLATS
Efteranmälan på lördag den 23 juli kl. 16.00-18.00 samt på tävlingsdagen, söndagen den 24 juli kl. 8.00-10.00 i Fridahallen vid tävlingscentrum.
Efteranmälningsavgift på plats UngdomsTuren: 100 kr + ordinarie avgift.
OBS! Endast kontant betalning eller swish till nr 1235406699.

LICENS
I tävlingsklass krävs årslicens för deltagande.
I ungdomsklass kan du som inte har årslicens köpa engångslicens via Cardskipper-appen. Detta görs genom att bli medlem i Swe Cycling Club kostnadsfritt här (https://scf.se/swe-cycling-club/). Engångslicens kan endast tecknas via Cardskipper, det är alltså inte möjligt att köpa i samband med anmälan eller vid efteranmälan. Licenen ska visas upp i Cardskipper-appen vid upphämtande av nummerlapp. Engångslicens kostar 110 kr. 
Här kan du även läsa manualen för hur du tecknar en engångslicens

SEKRETARIAT
Sekretariatet hittar du i Fridahallen vid tävlingscentrum. Där hämtar du dina tävlingshandlingar eller efteranmäler dig. Sekretariatet är öppet lördag den 23 juli kl. 16.00-18.00 samt på tävlingsdagen, söndagen den 24 juli kl. 8.00-10.00.

NUMMERLAPPAR och CHIP
Nummerlappen hämtar du i Fridahallen vid tävlingscentrum där även efteranmälan kan göras.
Lördag den 23 juli kl. 16.00-18.00 samt på tävlingsdagen, söndagen den 24 juli kl. 8.00-10.00.
Chipet fästes på höger sida av hjälmen. Tag även bort gamla chip från tidigare tävlingar.

FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE TIDTAGNINGSCHIP
För deltagande i UngdomsTuren kommer inte chip av SCF-modell att användas. Vi tillhandahåller chip av engångsmodell som ej behöver återlämnas.

FÖRVARING AV ÖVERDRAGSKLÄDER, VÄSKOR ETC
I Fridahallen kan du lämna dina överdragskläder eller ställa in din väska.
Prata med tjejerna där så visar de dig var du kan ställa dina saker.
Vi rekomenderar ej att ställa väskor eller hänga överdragskläder kring start/målområdet.

START
Start och mål sker på Torget i Norberg.Start och mål sker på Torget i Norberg.Start och mål sker på Torget i Norberg.
Fållorna öppnar kl. 10.00. Tänk på att ej passera mållinjen innan start.
Masterstart genom ”byn”.
Preliminära starttider:

10:30 Damer tävling
11:00 Herrar tävling
11:05 P/F 15-16
11:15 Motion Fålla 5-6
11:20 Motion Fålla 7-8
11:30 UngdomsTuren övriga


På Torget hittar du även servering samt diverse försäljning.

LANGNING
Fri langning utefter banan, dock ej inom depåområdena.
All langning sker på höger sida av banan.

Langningskäppar placeras på ett sätt så att de inte, under några som helst omständigheter, äventyrar säkerheten eller stör förbipasserande åkare. Görs bedömningen att langningskäpp äventyrar säkerheten eller stör förbipasserande åkare, kommer den flyttas. Langningskäppar får inte placeras i anslutning till depåområdena.

ENERGIDEPÅER OCH TEKNISKA ZONER
Vi erbjuder 2 st energidepåer samt 2 st tekniska zoner i anslutning till varandra.

Halvarsbenning Halvan 19 km
Svartbäcken Halvan 28 km
 
PUBLIKPLATS
Cyklisterna kommer först till Klackberg ca 4 km från tävlingscentrum, efter ca 35 km kommer cyklisterna tillbaka förbi mot målgången på Torget. "Halvan" kommer ej att gå förbi Nordansjö i år.
Parkering finns. Skyltat från RV68. 

MAT VID MÅLGÅNG
Efter målgång serveras efterloppsmat till alla som deltagit i UngdomsTuren. Hämtas i Fridahallen.

T-SHIRT
Vid hamburgarförsäljningen kan du köpa en EngelbrektTuren t-shirt för 100:-

OMKLÄDNING/DUSCH/CYKELTVÄTT/CYKELPARKERING
Omklädning och dusch i den nya Fridahallen. Utanför hallen kommer det finnas bevakad cykelparkering, nummerlappen är din biljett. OBS! Inga cyklar får tas in i hallen.
Cykeltvätt finns utanför Centralskolans gymnastikhall. Skyltat, se även karta över tävlingscentrum.

SJUKVÅRD
Ansvarig för sjukvården är uppdateras senare
Sjukvård finns vid Klackberg samt mitt emot Coop på Torget.
Sjukvårdstelefon 072-246 77 14

OM DU BRYTER
Mycket viktigt är att du meddelar om du bryter tävlingen.
Bryttelefon 070-538 61 80

PARKERING
Skyltat till parkeringar från Norbergs infarter. Se även karta över tävlingscentrum. Gratis parkering.

TOALETTER
Finns vid "Stallet" och Fridahallen.

DRICKSVATTEN
Finns vid målportalen strax bredvid ceremonivagnen. Tänk på att ej passera mållinjen innan start.

PRISUTDELNING
Varupriser till alla fullföljande i UngdomsTuren. 
Prisutdelning sker ca kl 14.00.

MEDALJER
Specialdesignad medalj till samtliga fullföljande vid målgång.

RESULTAT
Anslås efterhand vid cermonivagnen. Live-resultat finns under länken "Resultat".

REGLER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt vanliga trafikregler gäller under hela arrangemanget. Allt deltagande sker på egen risk. All nedskräpning i naturen är förbjuden.
Tillåtna cyklar: Vi ber våra tävlande observera att det numer i tävlingsklass enbart är tillåtet att använda en MTB (Tävlingsreglementet TR4 1.9.1). Du är däremot välkommen att använda cykelcross i motionsklasserna.

ÅTERBETALNING
Genom att köpa Folksams Motionsloppsförsäkring eller försäkringen Startklar för dig som motionsidrottar kan du få tillbaka anmälningsavgiften om du missar lopp/tävling på grund av skada eller sjukdom, dessutom ingår en olycksfallsförsäkring. Läs mer på Folksams hemsidorna: Folksams motionsloppsförsäkring eller Startklar

EngelbrektsTuren återbetalar inga anmälningsavgifter utan anmälan är bindande. Har du köpt en försäkring och vill utnyttja den vänder du dig direkt till försäkringsbolaget (Folksam eller Svedea). Om EngelbrektsTuren p.g.a. extraordinära omständigheter tvingas ställa in, förbehåller sig arrangören rätten att behålla hälften av avgiften.

DELTAGARFÖRSÄKRINGAR
Du är försäkrad oavsett om du ställer upp som tävlande eller som motionär. Som tävlande ingår försäkringsskyddet i den licens du har antingen som årslicens eller som engångslicens. Som motionär ingår en försäkring i din anmälningsavgift. Notera dock att denna försäkring betalar ut ett lägre belopp än licensförsäkringarna vid eventuell skada. Det försäkringsskydd som via arrangörens tävlingsavgifter till Svenska Cykelförbundet ingår i årslicens, engångslicens (tävlingsklass) och anmälningsavgift (motionsklass), är begränsat. Försäkringens omfattning skiljer sig även åt om du har årslicens hos Svenska Cykelförbundet eller om du deltar med engångslicens och som motionär. Här kan du läsa mer om aktuell försäkring: Svenska Cykelförbundets idrottsförsäkring
 
Det kan finnas anledning att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkringar. Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass är din cykel inte försäkrad. Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel. En mer omfattande, privat olycksfallsförsäkring är också ett bra sätt att säkerställa tryggheten om olyckan skulle vara framme.

LOGI OCH BOENDE
Gruvbyn
STF
0223-202 47 www.gruvbyn.com
Hotell Engelbrekt 0223-209 40 www.engelbrekt.se
Norbergs Camping 0223-223 03 http://www.caravanclub.se/norberg-campinginfo
Turistbyrån i Norberg 0223-291 30 www.norberg.se

Norberg är en liten kommun så det kan det vara svårt att hitta boende. Närliggande städer är Fagersta, ca 10 km samt Avesta ca 15 km.

UPPLYSNINGAR
Tävlingsledare Jenny Eliasson, tfn 073-981 11 60
Banchef Dennis Andersson, tfn 070-671 61 66
Chefskommissarie uppdateras senare, tfn, E-mail: 
E-mail: info@engelbrektsturen.se
Hemsida: www.engelbrektsturen.se

Till sist men inte minst:
SKRÄPA EJ NER I NATUREN!
Fr.o.m. juli 2011 har en ny straffbestämmelse, nedskräpningsförseelse, införts i Riksåklagarens föreskrifter. Straffet kan bli dagsböter eller fängelse upp till ett år.

SKRÄPZONER
Områden där du kan slänga ditt skräp kommer att finnas utefter banan samt vid energidepåerna.

PM/inbjudan för UngdomsTuren att skriva ut hittar du häri början av juli

En karta över tävlingscentrum hittar du här!

En karta över "UngdomsTuren" hittar du här!


I och med anmälan har du godkänt att resultat och ev. bilder får publiceras på EngelbrektsTurens facebook-sida, Instagram samt hemsida.